Inschrijving inventaris immaterieel erfgoed Nederland

In een persbericht en brief van 9 juli j.l. heeft het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland bevestigd dat de Strontweek zal worden toegevoegd aan de inventaris van immaterieel erfgoed Nederland. Dit is een mooie erkenning van het evenement en de daarbij behorende tradities. Meer informatie, w.o. de aanvraag, het persbericht, een uitleg over de inventaris en de bevestigingsbrief vindt je op onze website of op de website van het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland