Reglementen


De reglementen voor de Strontrace en het Beurtveer worden elk jaar herzien en opnieuw vastgesteld door de ALV.
Tijdens de 2e schippersvergadering wordt hiervoor een reglementencommissie samengesteld welke voorstellen tot aanpassing en verbetering van leden beoordeeld.
E.e.a. heeft geleid tot de volgende reglementen,

2023_Reglement_Beurtveer

2023_Reglement_Strontrace