Reglementen


De reglementen voor de Strontrace en het Beurtveer worden elk jaar herzien en opnieuw vastgesteld door de ALV.
Tijdens de 2e schippersvergadering wordt hiervoor een reglementencommissie samengesteld welke voorstellen tot aanpassing en verbetering van leden beoordeeld.
Tijdens de ALV van 11 maart 2020 zijn enkele voorstellen voor zowel het Beurtveer als de Strontrace in stemming gebracht. Zo zijn de voorstellen voor de Strontrace wat betreft de "vrije klasse" en het mogen gebruiken van een elektrische lier voor het strijken en zetten van de mast aangenomen. Voor het Beurtveer zijn de voorstellen wat betreft het toevoegen van extra route's en het splitsen van de verplichtte rusttijd aangenomen. Het voorstel betreffende de traditionele navigatie kreeg niet de voorkeur van de vergadering.
E.e.a. heeft geleid tot de volgende reglementen,

2021_Reglement_Beurtveer

2021_Reglement_Strontrace

 

Wijzigingsvoorstellen 2020
Hieronder de voorstellen zoals daar in de ALV over is gestemd. Voor het Beurtveer zijn er voorstellen over de verplichtte rust, het toevoegen van twee extra routes en de klassering bij het gebruik van traditionele navigatie. Voor de Strontrace worden voorstellen in stemming gebracht over het toestaan van een elektrische mast(strijk)lier en de introductie van een (bemanning)vrije klasse.

Wijzigingsvoorstellen_Beurtveer_2020

Wijzigingsvoorstellen_Strontrace_2020