Verklaring gebruik persoonsgegevens (AVG)


Algemeen
Met ingang van 25 mei 2018 wordt/is de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet van kracht. In deze verordening is beschreven hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens welke bijvoorbeeld door verenigingen zoals de onze worden geregistreerd en gebruikt en welke rechten en plichten daarbij horen. Een van de plichten is dat beschreven moet worden welke gegevens worden geregistreerd en waarvoor deze worden gebruikt.

Hieronder kun je lezen welke persoonsgegevens we als vereniging Zeilvracht kunnen verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Ook kun je lezen dat we cookies gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Website / Cookies
Deze website wordt beheerd door de Vereniging Zeilvracht. 
Als je gebruik maakt van de website van de vereniging Zeilvracht , dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Om deze website beter en sneller te laten werken en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van ‘Cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘Cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van de website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen.

Welke gegevens registreren wij ?
De Vereniging Zeilvracht registreert de volgende persoonsgegevens,

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de website van de vereniging zeilvracht, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter (bijvoorbeeld als je inschrijft voor de nieuwsbrief).
Ook laat je persoonsgegevens achter als je je aanmeld als lid van de Vereniging Zeilvracht, bij inschrijving voor een van de wedstrijden (het Beurtveer en/of de Strontrace) of via de zogenaamde ‘bemanningslijsten’.
(Deze bemanningslijsten zijn verplicht bij deelname aan een van de wedstrijden)

Wat doen we met je gegevens?
De persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie en deelname aan een van de wedstrijden (het Beurtveer en/of de Strontrace). je moet dan denken aan bijvoorbeeld:

 • Het verzenden van betalingsverzoeken en incasso’s t.b.v. de jaarlijkse contributie
 • Het verzenden van nieuwsbrieven (‘Vrachtbrief’,’Houd me op de Hoogte’)
 • Communicatie t.b.v. deelname aan de wedstrijden (Wedstrijdsecretariaat, ondernemers Workum, Overheden (RWS))
 • T.b.v. het publiceren van deelname en uitslagen (alleen je naam) in (lokale) publicaties op de website en social media
 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

Hoe beveiligen we je gegevens?
De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van de Vereniging Zeilvracht. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er niet bij.

Met wie delen we jouw gegevens?
In principe delen we persoonsgegevens niet met anderen en ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf en als dit geen direct verband houdt met een van de door de Vereniging Zeilvracht georganiseerde wedstrijden (Het Beurtveer en/of De Strontrace).De door de Vereniging Zeilvracht vastgelegde persoonsgegevens zullen nimmer via social media worden gedeeld.

Contact, mailing en/of reclame
Als je toch mail (of ongewenste reclame c.q nieuwsbrieven) ontvangt dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die we van je hebben geregistreerd. Je kunt hiertoe een verzoek (via email) indienen bij de Vereniging Zeilvracht info@zelvracht.nl. Je kunt ook altijd vragen of we je gegevens willen aanpassen of verwijderen als die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Contactgegevens
Voor vragen en opmerkingen over deze ‘Verklaring gebruik persoonsgegevens’ kun je altijd contact opnemen met ons door een mail te sturen naar info@zeilvracht.nl

Websites van derden
Deze ‘verklaring gebruik persoonsgegevens’ is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Beeldmatriaal (foto’s en video)
Beeldmateriaal welke ter beschikking wordt gesteld aan de vereniging Zeilvracht middels bijvoorbeeld mail, facebook, twitter, whatsapp of anderszins worden eigendom van de vereniging Zeilvracht en kan worden gebruikt voor interne en externe publicaties op social media in nieuwsbrieven en andere media of artikelen van promotionele aard.

Wijzigingen Privacy statement
De Vereniging zeilvracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Terug naar de Thuispagina