Ik wil graag lid worden


Iedereen die de Zeilende Beurt- en Strontvaart en warm hart toedraagt kan lid worden van Vereniging Zeilvracht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de vracht, beurt en passagiersvaart van zeilvaartuigen al dan niet met hulpmotor en het ontwikkelen van daarbij behorende aan de huidige tijd aangepaste vaartechnieken, vaarroutes en vaartuigen, alles in de ruimste zin. De contributie van de vereniging bedraagt € 30,00 per jaar.

 

I.v.m. de invoering van de ‘Algemene verordening gegevensgebruik’ (AVG) per 25 mei 2018 is door de Vereniging Zeilvracht een ‘Verklaring gebruik persoonsgegevens’ opgesteld. Deze kunnen je vinden onder het menu Informatie. Met het verzenden van het inschrijfformulier geef je tevens ook aan kennis te hebben genomen van deze verklaring.

Ik wil graag lid worden!