Houd me op de Hoogte 2022 – 06 22:00 De verdeelde vloot,…

Workum, 17 oktober 2022

Even rust in de kom van Workum.

Strontrace
Om exact 13.00 is de Strontrace naar buiten gestuurd door Reid Jr en Isabel.
Eerst de Lichte gevolgd door de schepen in de Zware klasse. 't Soal was niet bezeild dus er werd gejaagd tot aan de vuurtoren waarna de zeilen erbij konden en er koers gezet kon worden richting Amsterdam, met als doel Warmond en het keerpunt.
Al snel werd duidelijk dat alle Strontschepen zouden kiezen om de heenweg over Lelystad te varen. Met het oog op het weerbericht van de komende dagen de enige logische keuze lijkt het.
Het veld werd al snel aangevoerd door de Sterke Jerke en de Eenvoud, gevolgd door de Willem Jacob uit de zware klasse. Op dit moment gevolgd door de Nooit Volmaakt, Spes, Vooruitgang, Jonge Durk en als hekkensluiter de Avontuur. De laatste 3 nog noord van de Houtribsluis Lelystad. Een heel voorzichtige prognose is dat Warmond in de loop van dinsdagochtend bereikt gaat worden door de eerste strontracers. Vanwege de beperkingen in Amsterdam moet er dit jaar gemotord  worden over de Kostverlorenvaart en is de doorvaart tijd bij de route over Amsterdam verlengd van 3 naar 5 uur.  

Beurtveer
Een andere wedstrijd en dus ook een heel ander verhaal. Rond 13.45 mocht de Waterman als eerste weg gevolgd door de volgende 14 Beurtveerders op lotings-volgorde. Kort na 2 uur was de officiële start van de Waterman en in rap tempo gevolgd door de anderen....met uitzondering van de Gulden Belofte die eerst een kleine 2 uur geankerd heeft, waarschijnlijk om nog wat kleine aanpassingen te doen aan het tuig en de drukte in de havens te vermijden. En de routes. Er zijn in het Beurtveer 6 routekeuzes waaruit de deelnemers mogen kiezen (in een volgende HModH zal ik hier aandacht aan besteden). In het kort > de Eenvoud is rechtstreeks naar Enkhuizen gevaren en inmiddels Hoorn gepasseerd, de Nicolaas Mulerius is via Urk inmiddels bij de Houtribsluizen gearriveerd. 3 schepen, de Pallieter, Gulden Belofte en de Welvaart kozen voor Lemmer, de Pallieter is inmiddels bijna bij Urk en de Welvaart neemt de eerste rust periode in de baai bij de Lemmer. De late starters op de Gulden Belofte zijn ook de Lemmer uit. En de rest, allemaal naar Medemblik, alleen de Lutgerdina moet daar nog aankomen. Van de schepen die Medemblik al gehad hebben lijkt het grootste gedeelte voor Lemmer als 2e verplichte meldpunt te kiezen. Alleen de Avontuur zet koers naar Urk/Lelystad. Vanwege de oneindige hoeveelheid keuzes die de Beurtveerders kunnen kiezen is er geen peil op te trekken wie op dit moment welk voordeel of nadeel heeft. Wel durf ik te zeggen dat de Eenvoud als eerste in Durgerdam zal zijn (tenzij zij hun 1e rustperiode ook voor het keerpunt nemen)

Een mededeling van huishoudelijke aard: T&T gegevens zijn afhankelijk van uitgezonden signalen van de AIS of een aan boord geplaatste tracker. Wij hebben geen invloed op de kwaliteit en de deelnemers ook niet. Als een schip verdwijnt proberen we op een geschikt moment contact met ze op te nemen om het probleem op te lossen. En ook wij halen onze gegevens hier vanaf voor de HModH.

Elk jaar is er een bedankwoordje tijdens de prijsuitreiking voor een groep betrokkenen.
Dit keer ook maar eens een vermelding in de HModH.
Dank aan:
-Het Zeilvaart College voor de ambiance tijdens de zondag en maandag voor de start en andere activiteiten.
-De sprekers voor de start, Age Veldboom en gedeputeerde Friso Douwstra
-Bakker Keuning voor het leveren van het bestelde brood op maandag aan boord van de schepen.
-Restaurant de Smidte voor het faciliteren van gezamenlijke eten van de strontracers op donderdagavond.
-Culterra voor het leveren van de 'Stront'
-Reid Jr en Isabel (start en 'oprotten nou')
-Ruitenfoodpack voor de augurken bij Oude Wetering
-Jelle Reid de Jong, de wedstrijdleider.
-Jaap Eisenloeffel, havenmeester
-Zeilvaart Warmond, Christiaan Tromp de keermeester en de vrijwilligers aldaar en de bloembollen!
-Henk Keyzer voor de Track en Trace en nog wat andere zaken rn Roos voor Twitter.
-Hans van Es, HeelHollandZeilt, voor de webcams en in elk geval nog een kleine internet aanwezigheid.
-Kroegschip Avontuur, Odet de Graaff en haar team.
-Wending, Craig en Jodi voor het ter beschikking stellen van hun schip in Workum
-Lars van Dieren voor het geluid op de Sluis
-Liereliet voor de begeleidende zang
-De Visserij, gewoon omdat het toch elk jaar lukt om de haven ingedeeld te krijgen.
-Alle, maar dan ook alle vrijwilligers, waarnemers en mensen die ik vergeten ben.
En, last but not least, RWS, Waternet, de brug-/sluiswachters, havenmeesters en overige vaarwegbeheerders. We vinden het niet altijd leuk dat er beperkingen zijn maar zonder hun medewerking is er helemaal geen evenement.

Craig a/b Wending