Vereniging Zeilvracht


De vereniging Zeilvracht is opgericht in 1982 om de bedrijfsmatige vaart met historische zeilvaartuigen te bevorderen en zo een bijdrage te leveren aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Zeilvracht organiseert in de Friese herfstvakantie de jaarlijkse Stront- en Beurtveerraces vanuit Workum, twee oefeningen onder zeil.

Bestuur en beleid

De vereniging wordt geleid door een gekozen bestuur, dat ongeveer zes keer per jaar vergadert. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar en kunnen zich na deze periode ook herkiesbaar stellen. In 2012 heeft het bestuur nieuw verenigingsbeleid geformuleerd. De vereniging Zeilvracht wil in 2017 steviger, groter en interessanter zijn voor de buitenwereld dan nu. In het beleidsplan  2012-2017 staat wat we daarvoor allemaal gaan doen. Na een evaluatie in 2015 is besloten de ingezette lijn voort te zetten.

Leden en Algemene Ledenvergadering

De leden van de vereniging zijn een gevarieerd gezelschap van schippers, co-schippers, oud-schippers, maar ook opvarenden en oud-opvarenden van de Strontrace of Beurtveer. Hun inbreng is van groot belang voor de koers van de vereniging. Elk jaar wordt op een vrijdagavond in maart een algemene ledenvergadering gehouden. Afwisselend in de Enkhuizer Zeevaartschool of de Maritieme Academie te harlingen. Hou de sociale media en nieuwsberichten in de gaten voor datum, tijdstip en vergaderstukken.

Statuten en huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging heeft ook vereniging Zeilvracht een aantal zaken vastgelegd in Statuten (1988) en een huishoudelijk reglement (2015).  In het Huishoudelijk Reglement staat onder andere hoe we een aantal dingen regelen.  Er staan geen dingen in die al in Statuten of het wedstrijdreglement staan.

Terug naar de Thuispagina