Nieuwe mogelijkheden in de Strontrace en het Beurtveer!

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de vereniging Zeilvracht zijn er een aantal vernieuwende besluiten genomen t.a.v. de Strontrace en het Beurtveer.
Zo is in het Beurtveer de regeling rondom de verplichte rust gewijzigd en kan deze nu gesplitst worden in twee perioden waarvan er een naar eigen inzicht kan worden gebruikt op elk punt in de reis naar Amsterdam en terug. Ook zijn er twee nieuwe routes toegevoegd. Als gevolg van deze vernieuwingen ontstaan er meer keuze mogelijkheden en uitdagingen voor de deelnemers.
De grootste vernieuwing is er misschien wel ten aanzien van de Strontrace. Behalve dat het vanaf nu is toegestaan een elektrische lier te gebruiken voor het strijken en zetten van de mast, is het met ingang van dit jaar ook mogelijk om deel te nemen in de zogenaamde “vrije klasse”. Deze klasse is een volwaardige klasse met dezelfde regels zoals we die tot nu toe kennen voor de Strontrace, met een uitzondering voor wat betreft het aantal bemanningsleden. In de “Vrije klasse”is het aantal bemanningsleden vrij en we hopen daarmee meer deelnemers over de streep te kunnen trekken om mee te gaan doen aan dit prachtige evenement met een diepgaande historie welke terug gaat tot 1974. Ook in de “Vrije Klasse” zal de winnaar worden beloond met een breilepel en krijgen alle deelnemers een penning. Maar buiten dat natuurlijk ook de voldoening van, en waardering voor, het volbrengen van deze tocht van Workum naar Warmond en terug.

Het persbericht uitgegeven naar aanleiding van deze besluiten vindt je hier.