Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 12 maart a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering gepland.
de vergadering zal dit jaar worden gehouden in het clubgebouw van watersportvereniging “de zeven wolden” in lemmer.
We beginnen om 20:00 en vanaf 19:30 is de koffie klaar. het adres is Plattedijk 2 in Lemmer.
Uiterlijk 3 weken van te voren zullen we de agenda naar alle leden versturen met daarin ook de eventueel ingediende wijzigingsvoorstellen t.a.v. de wedstrijdreglementen.
Als je niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk iemand anders voor je te laten stemmen. je moet dit dan vooraf wel even aan het bestuur laten weten.
We hopen op een grote opkomst. Tot ziens op de vergadering.