Reglementen

De reglementen voor de Strontrace en het Beurtveer worden elk jaar herzien en opnieuw vastgesteld door de ALV. Tijdens de 2e schippersvergadering wordt hiervoor een reglementencommissie samengesteld welke voorstellen tot aanpassing en verbetering van leden beoordeeld.

2017_Reglement_Strontrace_Definitief

2017_Reglement_Beurtveer_Definitief